How do you analysis below charts of Leitz Wetzlar Summitar Design Analysis ?

00701$.GIF

00701.GIF

00701-.GIF

00701~.GIF