Quote Originally Posted by Роберт View Post
Je kunt natuurlijk ook meteen naar grootformaat gaan. De lenzen hebben welliswaar een veel lager optisch onderscheidend vermogen maar het filmoppervlak is tig keer groter dan bij KB. terwijl de film hetzelfde blijft.
Of anders gezegd:
Het oplossend vermogen van de film per formaat stijgt met grotere formaten sneller dan het oplossend vermogen per formaat van de betreffende lenzen daalt.