Waar is dat men door het samenbrengen van zilver-zout- en kleurstof-technologie in staat bent een film te maken met eigenschappen, die jij met een klassieke z/w-film niet kunt bereiken zoals de verhouding gevoeligheit/korreligheit.