Zeer mooi Harry, een pakje informatiever dan mijn blad. maar waar slaat C-N-E op?

G