7 herexamens?

Argentic, kan je Pieter tijdelijk bannen van het forum tot zijn herexamens gedaan zijn?
We willen toch niet op ons geweten hebben dat hij door ons zijn jaar moet overdoen

Pieter, wacht tot september om je camera te laten maken

G