Wie kent de voor- cq nadelen of de verschillen van deze typen sluiters, nl. de synchro compur ten opzichte van de copal sluiter??