bump
new prices
rolleiflex 900
m3 700
rz 400
tokina 12-24 (nikon mount) 225