Bekijk deze even:
http://www.ilford.com/html/us_english/pdf/Cont.pdf op pagina 3.

De bijsluiter van ilford vermeld 4 groepen vergroters, kijk waar jouw type vergroter bijstaat. (Durst dus...)

Je past de filtering toe door de knoppen voor yellow en magenta evenveel in te draaien als vermeld wordt in de tabel en die je nodig acht om je afdruk OK te krijgen.

G