Een technisch standaardwerk is View Camera Technique van Leslie Stroebel...