lol en jij denkt dat al die lekenbroeders daaraan zich steeds hielden