Een hele handige vuistregel zelfs! Hou er alleen wel rekening mee dat de ene sunny de andere niet is... Een zonnige dag in januari is volgens mij net andere koek dan een zonnige dag in juni. Voor het meer nauwkeurige belichtingswerk zou is een lichtmeter overigens wel aan te raden (alhoewel je guestimates met enkele jaren "sunny-16"-ervaring vrij nauwkeurig schijnen te worden...).