Méér nog: zelfs een titel bij een beeld is er teveel aan.
Een beeld spreekt voor zich... of niet.
Fred