bij een goed ontwikkeld negatief zal je rond de gradatie 2 1/2 zitten, is 20M in mijn geval. Zijn je negatieven te slap (onderbelicht of te kort ontwikkeld) dan moet je op een hogere gradatie BV 50M om nog zwarting te krijgen in je afdruk.

Zijn je negatieve nte hard ontwikkeld door overbelichting c.q. te lang ontwikkeld, dan wordt de gradatie lager en moet de Magenta knop op 0 staan en dien je de Yellow te gebruiken om een lagere gradatgie te selecteren.

Mate van zwarting is wel een smaak van de doka werker. Druk een foto af, drogen en bekijk deze bij daglicht (daglicht tl-balkje) om te beoordelen.

Veel succes.