Alle stoffen in de doka zijn in principe in meer of mindere mate giftig. Het is daarom noodzakelijk je doka zo goed mogelijk te ventileren. Dit kan op verschillende manieren, natuurlijk, mechanisch en eventueel aangevuld met een luchtzuiveringsmachine.
De verschijnselen die zich voordoen bij onvoldoende ventilatie verschillen van persoon tot persoon en hangen samen met de soorten chemie die je gebruikt. Hoofdpijn is denk ik de meest onschuldige bijwerking. Het is lastig maar gaat ook weer over. Er is weinig bekend over specifieke bijverschijnselen voor bepaalde soorten chemie. Ik denk dat als je steeds na een avond dokawerk hoofdpijn hebt je ernstig snel aan ventialtie moet gaan werken. Zorg ook altijd dat je latex handschoenen draagt en geen direct huidcontact maakt met de chemie, zeker als je ook nog eens aan kinderen wilt beginnen.
Zelf heb ik mijn doka aangesloten op de mechainsche ventilatie van mijn woning en dat functioneerd goed. Ook de temperatuur in je doka blijft op die manier een beetje beter op peil. Ik heb geen hoofdpijn na een avond in de doka, de gebruikte chemie is allemaal van Amaloco.