Quote Originally Posted by vaesjhsw
Alle stoffen in de doka zijn in principe in meer of mindere mate giftig. Het is daarom noodzakelijk je doka zo goed mogelijk te ventileren. (...) Zorg ook altijd dat je latex handschoenen draagt en geen direct huidcontact maakt met de chemie, zeker als je ook nog eens aan kinderen wilt beginnen.
We moeten ook niet overdrijven. ZW dokachemie is een stuk minder gevaarlijk dan menig huishoudmiddel. En gewone benzine of andere dagelijkse petrochemische stoffen zijn heel wat kankerverwekkender en slechter voor je nageslacht.

Maar chemie inademen is altijd een slecht idee. En als je met simpele middelen contact kunt voorkomen, moet je dat vooral niet laten.