Dat proces is reeds een hele tijd aan de gang.
Voor de "doka die-hards" een heel boeiende tijd. :-)