Beste Fred,
ik ben het er helemaal mee eens maar ik denk juist dat we als groep die voorstaat geen digitaal gepruts te af leveren het zinvoller is elkaar met maat en regelmaat te ontmoeten. Tijdens deze frequente ontmoetingen kunnen we dan over en weer onze barieten en/of RC in volle pracht aan elkaar tonen en bespreken. Mijns inziens zou het scannen en vertonen via de digitale weg behoorlijk afbreuk doen aan ons zorgvuldig opgebouwde werk. Wellicht eens per kwartaal op wissellende lokaties rekening houdende met elkaar voor wat betreft rijafstanden en dergelijke. oet volgens mij uit te komen zijn.