Evi, van harte welkom op Apug. Hopen nog mooi werk van je te mogen zien.
Nederlands spreekwoord luidt; beter ten dele gekeerd dan ten halve gedwaald (of zoiets). Hetgeen zoveel wil zeggen dat je ondanks de start in digi-dinges toch min of meer je hart hebt verpand aan ana-logi.