Ben bang dat er nu gespaard zal gaan worden voor de aanschaf van een camera in het middenformaat.
Hehe... je kan er niet meer vantussen!

Welkom Schotc. Afgeleide van Scotch Whiskey?

G