Mja ik hoop dat Ilford bij dat ene - of liever bij die paar - bedrijven mag horen.