Dat laatste is juist. Vanaf hoofdonderwerp naar de camera meten en kijken of de verschillen niet te ver uit elkaar liggen.