Een fotograaf met 'n opmerkelijke humor is Robert Frank .

Zoals de foto 'Political Rally' van die man met die enorme tuba voor z'n gezicht. Meesterlijk!
Alhoewel hij met 'London, Wales' in één foto weer heel knap de klassenstrijd weet weer te geven. Mooi!