Scotc,

jij gebruikt je AM74 dus in een verdunning van 1+15. Dat geeft een verlenging van de voor een gegeven film aanbevolen ontwikkelingstijd met factor 1,6. Dat is dus jouw standaardwaarde blijkbaar (lekker zuinig he ).

Wanneer je naar een mengverhouding gaat van 1+19 (totaal dus 400 ml) door water bij te kieperen, dan moet de standaard aanbevolen ontwikkeltijd met een factor 2,0 verlengd worden. Je gaat dus van Tijd x 1,6 naar Tijd x 2,0.

Voorts stelt Amaloco voor om bij MF een iets ander kiepritme te hanteren dan bij KB, namelijk:
na de eerste 30 seconde constant kiepen,
1 x per [color=red]15[/color] seconden kiepen,
in tegenstelling tot 1 x per [color=red]30[/color] seconden kiepen, zoals bij KB.
Dit zou een gelijkmatige ontwikkeling bevorderen en het "bromide-effect" voorkomen,
whatever that may be.

Alle bovenstaand info is na te lezen in de handleiding van AM74, die je kunt vinden op: http://www.amaloco.nl/pdf/am74_nl.pdf

Het ziet er dus naar uit dat je meerdere onderdelen in je ontwikkelproces moet aanpassen.

Mijn persoonlijke ervaring met de producten van Amaloco en de bijbehorende handleidingen is dat het RESULTAAT ALTIJD EXCELLENT IS ZOLANG JE JE MAAR EXACT AAN DE VOORSCHRIFTEN HOUDT !


Paul.