Het zou leuk zijn als je hier een scan zou plaatsen waaruit dat verschil blijkt, Jed ...


Paul.