Beste allemaal,

Hierbij wil ik graag, als een van de initiators van de "kroeg-meetingen", de indruk nadrukkelijk wegnemen, dat voor deelneming eisen gesteld zouden zijn aan de gebruikte apparatuur of aan het "behaalde niveau". Een PE-print van half-kleinbeeld is, wat mij betreft net zo welkom als een 40x50 FB van een grootformaat negatief. De eenige "harde" eis is dat het resultaat behaald werd in de natte doka.
Ergo, het doel is het ontmoeten van mensen, die nog enthousiasme opbrengen voor deze "archaische" methode, maar dat is iedereen, want anders las je dit niet!

Dus aan eenieder, van harte welkom en tot de 5e februari,

Jaap Jan