In deze link wel een aardige vergelijking:

http://www.toyoview.com/Products/45CF/JanEntry45CF.pdf

Robert