Nog eenvoudiger is het volgende: meet afstand van plaats diafragma in objectief tot aan filmplane, deel dit door de lens die je gebruikt. Voorbeeld je hebt een 210 mm lens op de camera en een gemeten afstand diafragma tot filmplane van 357 mm dan is de som 357/210=1.7. Betekent dat je het huidige diafragma met 0,7=2/3 vergroot. f11 wordt dan f8 1/3 of afgerond f8. Keep it simple.