Wie heeft er een oplossing voor het volgende probleem? Voor het spoelen van mijn bariet afdrukken gebruik ik een NOVA archival washer (12 slots). Midden in de zomer hoef ik alleen koud water te tappen, want dat is dan al warm genoeg (20 C), maar 's winters moet ik warm en koud water mengen. Bij het mengen ontstaan er een groot aantal kleine luchtbelletjes die aan mijn foto's gaan hangen (emulsiekant) en mogelijk het uitspoelen van fixeer bemoeilijken (kleiner contactopppervlak). Af en toe de foto's uit het water halen heeft geen zin, want zodra ze het water weer ingaan worden ze weer bedekt met luchtbellen. Is er een mogelijkheid om water te ontluchten voordat het de printwasher binnenstroomt of is het effect van die belletjes op het spoelen zo gering dat ik het kan laten zoals het is?

groeten,

Walter