Quote Originally Posted by Jed Freudenthal
Ik denk dat het onderwerp (thematiek) in de foto niet van wezenlijk belang is. Als via de thematiek een 'verhaal wordt verteld', wat nogal makkelijk bij reportagefotografie kan gebeuren, dan kan allicht de inhoudelijkheid in het gedrang komen.
Bij een landschapsfoto heb je al snel, dat er van enig verhaal geen sprake is; je wordt dan gedwongen om inhoud aan je foto te geven. Zo kunnen heel onbenullige onderwerpen heel krachtige beelden opleveren. Soms ben je geneigd te zeggen dat het een voorwaarde voor een krachtig beeld is, dat er geen echt verhaal achter zit. Dat zal in vele gevallen waar zijn, maar je kunt dit niet tot 'wet' verheffen.
Jed
Hier kan ik je (denk ik) even niet volgen.
Ten eerste: wat versta je juist onder 'inhoudelijkheid'?
En ten tweede: Waar stel ik dat ik 'enkel' op zoek ben naar beelden waar geen echt verhaal achter zit?

Het 'inhoudelijke' (tenminste, hoe ik dat interpreteer) kan volgens mij op 2 manieren gevormd worden (2 manieren die zeker niet losstaan van elkaar en integendeel elkaar dikwijls moeten aanvullen):
Enerzijds door de vormgeving (formaat van de foto, lijnenspel, ogen tot rust laten komen, cadrage, opbouw, ...) en anderzijds door de thematiek (het verhaal dat de foto verteld).

Natuurlijk kan je een krachtig beeld maken zonder dat beide aspecten evenveel aan bod moeten komen. Ik zie het eerder als twee continue veranderlijken. Een beeld kan sterk zijn doordat het een sterk verhaal verteld, ondanks dat het 'vormelijk' iets minder aantrekkelijk is, maar het kan evengoed andersom: een sterk vormgegeven beeld, zonder verhaal.
En, het kan evengoed met beide elementen in gelijke mate.

Zie het voor wat mij betreft als de tegenstelling tussen 'Richard Billingham' en 'Cartier Bresson', tussen de portretten van 'Diane Arbus' en deze van 'Arnold Newman'.
Bij Billingham en Arbus is het bovenal het verhaal dat de bovenhand krijgt, terwijl het bij CB en bij Newman veeleer om de esthetiek en de vormgeving gaat.

Groeten,
Joachim
PS: een gelukkig nieuwjaar trouwens, dat was ik bijna vergeten