Quote Originally Posted by nixx
Hier kan ik je (denk ik) even niet volgen.
Ten eerste: wat versta je juist onder 'inhoudelijkheid'?
En ten tweede: Waar stel ik dat ik 'enkel' op zoek ben naar beelden waar geen echt verhaal achter zit?

Het 'inhoudelijke' (tenminste, hoe ik dat interpreteer) kan volgens mij op 2 manieren gevormd worden (2 manieren die zeker niet losstaan van elkaar en integendeel elkaar dikwijls moeten aanvullen):
Enerzijds door de vormgeving (formaat van de foto, lijnenspel, ogen tot rust laten komen, cadrage, opbouw, ...) en anderzijds door de thematiek (het verhaal dat de foto verteld).

Natuurlijk kan je een krachtig beeld maken zonder dat beide aspecten evenveel aan bod moeten komen. Ik zie het eerder als twee continue veranderlijken. Een beeld kan sterk zijn doordat het een sterk verhaal verteld, ondanks dat het 'vormelijk' iets minder aantrekkelijk is, maar het kan evengoed andersom: een sterk vormgegeven beeld, zonder verhaal.
En, het kan evengoed met beide elementen in gelijke mate.

Zie het voor wat mij betreft als de tegenstelling tussen 'Richard Billingham' en 'Cartier Bresson', tussen de portretten van 'Diane Arbus' en deze van 'Arnold Newman'.
Bij Billingham en Arbus is het bovenal het verhaal dat de bovenhand krijgt, terwijl het bij CB en bij Newman veeleer om de esthetiek en de vormgeving gaat.

Groeten,
Joachim
PS: een gelukkig nieuwjaar trouwens, dat was ik bijna vergeten
Je vraag: wat versta je onder 'inhoudelijkheid' is heel terecht. Het begrip 'inhoudelijkheid' is niet omschreven en kan onduidelijkheid teweeg brengen. Het is mogelijk beter om als basis het handboek van H.P. Robinson, 'pictorial effect in photography: hints on composition and chiaroscuro for photographers' nemen. Alhoewel dit handboek uit 1869 dateert, is het het beste op dit gebied. Het is dan ook in de 20 e eeuw vele malen herdrukt. Het is bovendien geen duur boek. Wat Robinson in dit boek beschrijft, correspondeert met mijn begrip 'inhoudelijkheid'. Het boek geeft een soort algemene inleiding, om in chapter XXIV, chiaroscuro aan het hoofdgerecht toe te komen. Het komt er op neer dat hij aangeeft hoe de fotograaf het spel van licht en donker kan beinvloeden (manipuleren). Ik citeer: ? It gives depth, and roundness, and space, it also contributes infinitely to expression and sentiment; likeness, even, can be altered by the way in this great power is managed'.
In de volgende chapters wordt dan aangegeven hoe dit alles mengt in composities.
Manuals, zoals geschreven door Robinson en Alekan zijn pracht hulpmiddelen; maar zoals Fred al zei, noeste studie en doorzettingsvermogen zijn vereist om verder te komen. Ik citeer Robinson: 'A knowledge of how to mass light and shade, with its intermediate gradations, connecting one with the other, to which the name of chiaroscuro has been given, is most necessary for the student to attain, and can only be thoroughly learnt by caraful observation of nature and the study of works of masters who have excelled in this important branch of art.'
Dit boek geeft ook een ondersteunig aan de uitspraak van Fred: 'kleur is ballast, zwart-wit de essentie', waarbij we onder zwart-wit het effect van licht kunnen verstaan. Of, biologisch gesproken: dat deel dat door de staafjes in het oog aan bepaald deel van onze hersenen gaan.
Wat Robinson schrijft is overigens afkomstig van Leonardo da Vinci. Het woord chiaroscuro is italiaans voor licht-donker. Het onderwerp dat door Robinson beschreven is, mag dan in 1869 zijn beschreven, het verliest niets aan waarde. Moderne wetenschappelijke inzichten geven alleen maar meer onderbouwing. Ik hoop deze onderbouwing nog eens neer te schrijven. Het lijkt mij echter beter om met de basis te beginnen om je dan later met een (wetenschappelijke) onderbouwing bezig te houden.

Ik hoop dat dit meer aanknopingen geeft. Geef vooral aan waar ik onduidelijk overkom; daar leer ikzelf ook van! De boeken van Alekan en Robinson vullen elkaar goed aan. Ik vermoed dat met deze bagage het onderwerp 'rust' goed benaderd kan worden.

En natuurlijk: ook een goed nieujaar gewenst!

Jed