Mijn bijnaam bij de collega's is "Mooi Licht"...
Omdat ik voortdurend, terwijl we op pad zijn met zijn allen, hen toon, "Kijk eens daar, wat een mooi licht"... Of "Amai, mooi licht"...