Welkom Bram.

Vertel iets over je opleiding.
Welke school? Aantal jaren? Wie de leraars? Wat krijg je als lessenrooster enz...

En wat heeft je er toe aangezet om voor fotgrafie te kiezen??

Hopelijk kan je hier nog iets leren

mvrgr
Fred