Quote Originally Posted by raw
Hey,

Wat zijn de verschillende manieren om de S.A.T en je filmgevoeligheid te bepalen, ik ben redelijk geintresseerd in deze verschillende manieren die bestaan, zeker meer dan één toch?

groeten
Het zijn twee verschillende grootheden die je hier bij elkaar zet.
SAT = de Standaars AfdrukTijd voor papier. Deze bepaal je op basis van een onbelicht maar wel volledig ontwikkeld negatief. Op dezelfde film belicht je ook een paar opnamen bijv. van een grijskaart (18%) of iest dat deze grijswaarde benaderd. Deze kaart meet je met de belichtingsmeter op korte afstand zonder dat je valse lichtinvloeden krijgt. Deze gevonden tijd wordt Zone V genoemd. Het adagio van de fotografie is; belichten op de schaduwen en ontwikkelen op de lichten. De doortekende schaduwen vindt je in Zone III en iets minder in Zone II. Hoge lichten met nog enige doortening vinden we in ZOne VII of iets minder in ZOne VIII. Wat gaan we nu doen we maken een paar belichtingen voor het vaststellen van Zone III en een paar voor Zone VII.
Dat doen we door het gevonden diafragma bij Zone V meting met resp. twee stoppen (diafragma's) te knijpen of twee stoppen te openen. Deze opnamen met de blanco opname ontwikkelen in het sapje van je keuze en met de geadviseerde tijd. Na drogen leg je de balnco strook onder de vergroter stel goed scherp op de korrel of anders trek over de emulsie een kras en stel daarop scherp. Zet de vergroter op een vergrotingformaat waarmee je met het volle negatief een ca. 18x24 cm. vergroting kunt maken. Maak proefstrookjes en neem de tijd van dat strookje dat net helemaal zwart is geworden. Noteer tijd en diafragma alsmede de hoogte stand van de vergroter, voor als je later de proef nog eens over moet doen. Hou alles zoals het is leg negatief Zone III in de vergroter en druk nog een keertje af met dezelfde tijd en diafragma als het blanco negatief. Datzelfde doe je met Zone VII negatief. Nu wordt het wat moeilijker omdat je deze beide moet meten om de juiste densiteit te bepalen. Wellicht kan een fotolaboratorium of een bevriende drukker of fotograaf je hierbij helpen. Aan de hand van deze gevonden waarden kan je dan de belichtingstijd cq ontwikkeltijd aanpassen voor het juiste contrast. Als je zover bent dan meld je je maar eens weer.