Cross-posten owel kruispost wordt niet op prijs gesteld. Reclame zeker niet. Meerdere postings van dezelfde reclame is not-done. Ofwel: niet doen!