Quote Originally Posted by fred
Je tweede opmerking ivm vergelijken van fotografen. Heb soms de indruk dat de fotograaf jaren terug het makkelijker had, een beetje zoals de dorpsonderwijzer ... méér aanzien, méér mysterie.
Dat klopt helemaal, Fred.
Die opmerking doet me denken aan mijn oude leraar kamermuziek, toen ik in een vorig leven nog muzikant was: de tijd dat je de beste muzikant van de wereld was, in je eigen dorp, is lang voorbij.

Door de persoonlijke mobiliteit en ook die van onze communicatie, is de dorpsmentaliteit uitgebreid tot de hele wereld.
We praten met mensen op een ander continent alsof we ze al jaren kennen, krijgen bliksemsnel andere en nieuwe prikkels op ons afgestuurd en daardoor worden we kritischer t.o.v. de kwaliteit van die prikkels, of ze nu visieel, auditief of van andere aard zijn.

Die grotere kwaliteitseisen vloeien voort uit zelfbescherming: we filteren alles zeer snel volgens een persoonlijke norm (die dan ook weer voortvloeit uit allerlei invloeden) omdat we anders gewoon gek zouden worden van het overaanbod.

Het grote gevolg is dat er een enorm grote middelmoot is ontstaan, met daarboven een heel kleine top.

Nog een geluk dat we allemaal zelf kunnen bepalen wie we tot onze persoonlijke top rekenen.

G