Trouwens, zijn er MF camera's gemaakt die echt een "horror" geweest zijn...?
Welke dan, ik zou er zo gauw niet een weten?