Een sluiter van de Roleiflex is zeer moeilijk kapot te krijgen. Bij langdurig niet gebruiken van de camera kan de olie dik worden waardoor de sluiter onnauwkeurig loopt of zelfs niet meer.
Schoonmaken en opnieuw smeren is dan het devies.
Ik weet in Nederland twee reparateurs die de Rollei kunnen maken. stuur maar een PB'tje als je wilt weten welke.