Verhouding 13g voor 100ml gedistilleerd water.
Andere bronnen spreken over 30g / 100ml.

Gezien iedereen blijkbaar een eigen verhouding gebruikt, is het moeilijk hierin een standaard te vinden.

G