en begin niet aan bariet
die kwaliteit in niet om aan te zien...