Het moet niet steeds zwart-zit zijn...

Op http://users.telenet.be/pbaele/panoramacharleroi.jpg kunnen jullie een panorama zien, gemaakt uit 8 afzonderlijke 9x6 dia's (met dank aan Marc en Fred!)

Is in ''opdracht'' van mijn lesgever geografie, deze foto wordt gebruikt in een nieuw handboek (slechts voor op staande A4 af te drukken, dus kwaliteit meer dan voldoende!)

Nabewerking is in dit geval wel digitaal...(voor kleur is dit voor mij logisch, alternatieve zaken buiten beschouwing gelaten)

Grootste bestand is neutraal (geen blauwe lucht), meer dan 400MB ongecomprimeerd en heeft verschrikkelijk veel detail... )