Quote Originally Posted by PieterB
Nabewerking is in dit geval wel digitaal...(voor kleur is dit voor mij logisch, alternatieve zaken buiten beschouwing gelaten)
Blasfemie!!!!
Maar wel sjiek

G