Het meester-gezel systeem is in de huidige maatschappij onbetaalbaar geworden....