Quote Originally Posted by Jed Freudenthal
... dat een analoog meetinstrument tevens informatie veranderingen in de tijd weergeeft ( 1e en 2e afgeleide naar de tijd). Deze afgeleide informatie is uiterst belangrijk en kan niet met digitaal worden verkregen.
Dat is een heel aardige observatie. Maar als ik een wijzer zie bewegen van de ene kant van de schaal naar de andere, is dat niet hetzelfde als dat ik een getal zie ophogen of verminderen?
Vele digitalen zullen wijzen op het gebruik van de historie in Photoshop. Je kunt -anders dan in de doka- heel snel schakelen door binnen alle technische handelingen (een) stap(pen) terug doen en weer opnieuw uitvoeren. Je kunt zelfs je hele creatieproces opnieuw beleven door alle stapjes opnieuw uit te laten voeren. Het verloop van densiteit zou een digitalis al snel een histogram of een curve noemen. In de digitale wererld zijn er zelfs meer meetmethodes bij gekomen, hoewel ik wel denk dat er minder controle is over het beeld.

Quote Originally Posted by Jed Freudenthal
.Het hangt op routine en niet op intuitie en kennis. Dat is een andere manier om een verschil aan te geven.
Ik ben zelf iemand die Photoshop al sinds het begin (1991) zeer intensief (professioneel) gebruikt. Ik merk dat ik zeer veel vertouw op mijn intu´tie en kennis. Dat komt met name, omdat er een grote hoeveelheid manieren zijn, om tot vrijwel hetzelfde resultaat te komen. Ik zeg vaak als mentor tegen een leerling dat ik denk dat ik dit gereedschap zou gebruiken, mijn gevoel zegt dat dit het beste zou kunnen werken, maar ik weet welke alternatieven er zijn.
Ik heb juist het idee dat je in de doka zo veel mogelijk tot een gestandaardiseerd proces komt, waarbij routine een belangrijke pijler is. Je zet je intu´tie op slot, zodat je proces zoveel mogelijk reproduceerbaar is. Niet?