Om te voorkomen dat we er katers aan overhouden of anders gezegd het spoor helemaal bijster raken is een pas op de plaats, lijkt me, wel zinvol.
Wat we nu allemaal willen, mede door alle spontane reacties en oprispingen die we in eerste instantie allemaal wilden honoreren oftewel mee wilden nemen in de workshop, zou de opzet van deze dag dermate gecompliceerd worden dat we ons afvragen of dit wel de bedoeling is. Vandaar dat ik met Jed kontakt heb gehad om een zinvolle en voor ieder begrijpelijke workshop in elkaar te zetten. Waarbij we allle eigenschappen van de ontwikkelaars uit de doeken doen. Tevens hebben we hierbij de gedachte van Jaap (Merlin) verwerkt om indien nodig in een tweede sessie onze eigen ervaringen mee te nemen eventueel uitgebreid met de objectieventest.
Hoe de opzet eruit ziet wordt door Jed hieronder uiteengezet.

[COLOR=Blue]"Als je op de workshop alleen de ontwikkelaars wil testen, ligt alles veel eenvoudiger. Iedereen maakt thuis 3 series testopnamen. Ontwikkelt één serie in zijn gebruikelijke ontwikkelaar. Neemt twee series testopnamen mee naar de workshop. Ontwikkelt deze testopnamen in de HD ontwikkelaars en vervolgens worden de testnegatieven vergroot en de resultaten besproken.
Deze opzet is veel eenvoudiger doordat de ontwikkelaar de testparameter wordt.
Het zou best kunnen zijn, dat het goed is om ons eerst deze beperking op te leggen.
De tweede vraag: hoe tekent het objectief? komt dan direct naar boven borrelen. Zoals dat bij Harry en bij Jeroen ook al is gebeurd. Het aardige is, dat we dan weer in oude (in de goede zin) discussies terecht komen.
Het punt is dat we het meer stapsgewijs moeten aanpakken.

Ik stel voor om eerst met de ontwikkelaars te beginnen en dan de objectieven voor een volgende workshop in het verschiet te stellen. In de komende workshop kunnen we wel de opzet voor het testen van objectieven meenemen in de bespreking."[/COLOR]

Tot zover Jed's voorstel.

Ik kan mij hierbij volledig aansluiten. Eveneens door mijn eerdere ervaringen met de eerste HDD ontwikkeling van enkele negatieven.

De data waarop een en ander kan plaatsvinden zijn nog niet bekend aangezien er momenteel voorjaarsvakantie is en daardoor de betrokkenen niet te bereiken zijn.

Hopelijk zijn jullie het met deze zienswijze eens...