Vanmiddag, naar aanleiding van een brief van Select Mail, kontakt met deze firma gehad en aangegeven dat het 'verweer' niet weergeeft waar het uiteindelijk om gaat.
Kennelijk is het voor hen heel moeilijk om op basis van alleen de plaatsnaam te kunnen controleren of de bezorgkwaliteit op niveau is. De heer W. van den Brink heeft mij daarom verzocht u vriendelijk te willen vragen hem een mailtje te sturen met de precieze bezorgdatum van B&W met opgave van naam en adres. Op basis van deze gegevens wordt er een kwaliteitsmeting opgezet om te komen tot een beter serviceniveau.
Bij deze zou ik jullie allemaal willen verzoeken hem een mailtje te sturen wellicht komt er dan een einde aan deze ellende...
De gegevens hiervoor zijn: bezorgservice@selektmail.nl t.a.v. de heer W. van den Brink. Geef even aan dat de klacht betrekking heeft op hun Kenmerk SMNO1856.
Alvast hartelijke dank.