Plus het feit dat die personen zelf nauwelijks of niet een foto produceren, of ze in ieder geval niet aan anderen willen/durven laten zien:-)

Ben