Het formaat 24x30 cm is er wel in kleur RA-4-proces. Dan heb je nog 3 cm voor een proefstrookje over. Voorzover mij bekend heb ik dat formaat ook nooit in A4 (kleur) gezien.