Zeer mooi maar de hoofdredacteur, dhr B. Jensen, heeft zich bekeerd tot digitaal. Geen probleem natuurlijk; het is maar dat we het weten.

Hans