Quote Originally Posted by argus
Ik heb beide programma's een tijd geleden al eens bekeken en bij polychrome wordt blijkbaar gebruik gemaakt van digitale negatieven.
Ik heb daar niets op tegen, maar de densiteit (ik bedoel base+fog) van een digitaal negatief is niet te vergelijken met een zilvernegatief.
Zoals jeroen al terecht opmerkt gaat het bij digitale negatieven vooral om combinatie van spectrale en fysieke densiteit van het negatief in combinatie met een geschikt transparant afdrukmateriaal (en inkt). De PDN methode van Mark Nelson (http://www.precisiondigitalnegatives.com) en het werk van Dan Burkholder (http://www.danburkholder.com) zijn baanbrekend geweest en kunnen je goed op weg helpen.

Bij Polychrome werkt iedereen altijd met eigen negatieven. Bij vrijwel alle procédés die we aanbieden wordt een analoog duplicaatnegatief gemaakt op ortho vlakfilm. Bij broomoliedruk maakt men zelf tijdens de workshop de eigen afdrukken op voor broomolie geschikt materiaal. Tegenwoordig is het wel zoeken naar geschikte materialen zoals film en non-supercoated papier, maar ze zijn er wel.

Naast deze analoge werkwijze proberen we de aansluiting te maken tussen de digitaal werkende fotograaf en een hedendaagse toepassing van al die fantastische fotografische procédés uit de negentiende eeuw. Naar mijn mening vind daar op dit moment een wezenlijke vernieuwing plaats. Het verbinden van een digitaal voortraject aan een hoge kwaliteit analoog afdrukprocédé is super interessant.

Ook is het zo dat de traditionele dokawerkers in aantal rap aan het afnemen zijn. Het lijkt me daarom een goede ontwikkeling om de verbinding tussen het hedendaagse fotograferen en ambachtelijke fotografische beeld productie in stand te houden of te vernieuwen.

kees brandenburg
polychrome