Slip of the typefinger??? Tis inderdaad 43mm maar blijft fenomenaal. Erg scherp opgemerkt Ben.